Author: Tuřany

Územní plán Tuřany

Územní plán Tuřany byl dne 26. 3. 2019 vydán Zastupitelstvem obce Tuřany usnesením č. 42/2019 a nabyl účinnosti dne 10.04.2019

Územní plán Tuřany byl splufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.