Povinné informace dle ISVS

 1. Oficiální název
  Obec Tuřany
 2. Důvod a způsob založení
  Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
 3. Organizační struktura – kontakt na obecní úřad
  –  Zastupitelstvo
 4. Kontaktní spojení
  4.1 Kontaktní poštovní adresa:
  Obecní úřad Tuřany, Tuřany 7,  350 02 Cheb
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Obecní úřad Tuřany, Tuřany 7,  350 02 Cheb (odkaz na mapu)
  4.3 Úřední hodiny:
  pondělí   8.00 – 17.00 hodin
  středa     8.00 – 17.00 hodin
  4.4. Telefonní čísla
         pevná linka – úřad  +420 355 335 476
  4.5 Čísla faxu
  4.6 Adresa internetové stránky
       oficiální https://www.obec-turany.cz/
  4.7 Adresa e-podatelny4.8 Další elektronické adresy
        oficiální  info@obec-turany.cz
 5. Bankovní spojení
  ČSOB, a.s. Cheb
  Číslo účtu: 214657999 / 0300
  Číslo účtu na místní poplatky: 268771754/0300
 6. IČO
  00572811
 7. DIČ:
 8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  Usnesení zastupitelstva
  Územní plán
  Obecně závazné vyhlášky
  8.2 Rozpočet
  8.3 Poskytnuté informace
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Návody pro řešení životních situací
  Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).
 14. Předpisy
  14.1 Nejdůležitější předpisy
  Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na internetových stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
  14.2 Vydané právní předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  – nebyla dosud vydána
 16. Licenční smlouvy –
  16.1 Vzory licenčních smluv
  – obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy
  16.2 Výhradní licence
        – obec nemá uzavřeny žádné výhradní licenční smlouvy
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  17.1 Rozsudky
  17.2 Výdaje na soudy
 18. Informace o zpracování osobních údajů
  Zpracovávané osobní údaje se řídí § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 19. Rejstříky