Ochrana obyvatel

webové stránky: http://cheb.cz/ochrana-obyvatel/

Tyto stránky obsahují některé užitečné obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a ani nemohou být vyčerpávající, protože každá událost a její průběh je jiný a bude vyžadovat specifické postupy našeho chování a jednání tak, aby následky vzniklých mimořádných událostí byly co nejmenší.

zdroj (www.cheb.cz)

Další odkazy:

Ochrana obyvatel https://www.ochranaobyvatel.cz/

Ochrana obyvatelstva – příručka pro občany a starosty obcí při a řešení mimořádných událostí a krizových stavů  http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx

Vybrané informace pro obyvatelstvo o monitorování určených stavů a situací informace obyvatelstvu o monitorování určených stavů a situací.pdf (202.81 kB)

Povodňový informační systém: http://www.povis.cz

Krizové řízení: https://www.hzscr.cz/web-krizove-rizeni.aspx

Pomůcka_krizového řízení.pdf (84.31 kB)   Směrnice MV.pdf (76.85 kB)

Asociace Záchranný kruh, z.s. 

Asociace Záchranný kruh, z.s. je nezisková organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Společně vyvíjí a realizuje systém informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí.

https://www.zachranny-kruh.cz/

 

Analýza rizik

BEZPORT

je veřejným bezpečnostním portálem v Karlovarském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozují Krajský úřad Karlovarského kraje a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (https://www.bezport.cz/).

Přehled hrozeb ohrožující obec Tuřany (pdf)