Aktuality

Skvělá atmosféra na Pálení čarodějnic v Tuřanech – poděkování

Děkujeme všem, kteří přišli vytvořit skvělou atmosféru na tradiční akci Pálení čarodějnic v obci Tuřany. Vaše účast a nadšení přispěly k nezapomenutelnému odpoledni plnému radosti, smíchu a společného setkávání.
Zvláštní poděkování patří společnosti Maso – uzeniny Košata s.r.o. za poskytnutí daru ve formě vuřtů na opékání pro děti. Díky jejich štědrosti si mohly děti užít opékání vuřtů a společně se radovat z tohoto krásného jarního odpoledne a podvečera.
Děkujeme, že jste s námi a těšíme se na další společné akce!

Informace o získaných dotacích

Obec Tuřany na akci „Podprogram 1 – Dobíjení kamerového systému v obci Tuřany“ získala dotaci od Karlovarského kraje ve výši 28 798 Kč.

Obec Tuřany na akci „Podprogram 1 – Umístění ukazatele rychlosti v místní části Návrší“ získala dotaci od Karlovarského kraje ve výši 34. 650 Kč

Obec Tuřany na projekt „Realizace výhyben podél MK Tuřany-Lipoltov“ získala dotaci od Karlovarského kraje
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBCI TUŘANY je spolufinancován Evropskou unií

Obec Tuřany na projekt „Senior Expres“  získala dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje

Obec Tuřany na akci „Realizace likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ získala dotaci od Karlovarského kraje

Číst dále