Publicita

Informace o získaných dotacích

Obec Tuřany na akci „Podprogram 1 – Dobíjení kamerového systému v obci Tuřany“ získala dotaci od Karlovarského kraje ve výši 28 798 Kč.

Obec Tuřany na akci „Podprogram 1 – Umístění ukazatele rychlosti v místní části Návrší“ získala dotaci od Karlovarského kraje ve výši 34. 650 Kč

Obec Tuřany na projekt „Realizace výhyben podél MK Tuřany-Lipoltov“ získala dotaci od Karlovarského kraje
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBCI TUŘANY je spolufinancován Evropskou unií

Obec Tuřany na projekt „Senior Expres“  získala dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje

Obec Tuřany na akci „Realizace likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ získala dotaci od Karlovarského kraje

Číst dále