Zastupitelstvo obce

Starostka obce:
Jitka ŠINDELÁŘOVÁ
mobilní telefon: 775 576 001

Místostarosta obce:     
Richard KUBINEC

Člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru:
Luděk ZÍSKAL

Člen zastupitelstva a předseda finančního výboru:
Michal ŘÍHA

Člen zastupitelstva:
Mgr. Vladimíra ŠKALOUDOVÁ