Informace o získaných dotacích

Tisková zpráva č 7 – ROP (pdf)

Obec Tuřany na akci „Podprogram 1 – Dobíjení kamerového systému v obci Tuřany“ získala dotaci od Karlovarského kraje ve výši 28 798 Kč.

Obec Tuřany na akci „Podprogram 1 – Umístění ukazatele rychlosti v místní části Návrší“ získala dotaci od Karlovarského kraje ve výši 34. 650 Kč

Obec Tuřany na projekt „Realizace výhyben podél MK Tuřany-Lipoltov“ získala dotaci od Karlovarského kraje

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBCI TUŘANY je spolufinancován Evropskou unií

Obec Tuřany na projekt „Senior Expres“  získala dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje

Obec Tuřany na akci „Realizace likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ získala dotaci od Karlovarského kraje

Obec Tuřany na akci „Obnova památníku v Tuřanech“ získala dotaci od Karlovarského kraje

Obec Tuřany na akci „Realizace nápravných opatření – alej Tuřany-Lipoltov v roce 2018“ získala dotaci od Karlovarského kraje

Obec Tuřany na akci „Výměna radaru v obci Tuřany – místní část Lipoltov“ získala dotaci od Karlovarského kraje

Obec Tuřany na akci „Vodovod pro obec Tuřany, místní část Návrší“ získala dotaci od Karlovarského kraje

Obec Tuřany na akci „Stavební úpravy autobusového zálivu a zřízení nové obytné zóny podél silnice III/2129 Tuřany – Návrší“ získala dotaci od Karlovarského kraje

Živý krajKarlovarský kraj