Žádosti o informace

Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba může žádat Obecní úřad Tuřany o informaci ústně, písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Žádost o informaci musí být jasně formulována, aby bylo zcela zřejmé, která informace je požadována.

Žádosti o informace přijímá:

Obecní úřad  Tuřany ( ústně, písemně, e-mailem)

adresa: Tuřany 7, 350 02 Cheb

e-mail: info@obec-turany.cz

Obec má za povinnost poskytnout žadatelům všechny informace vztahující se k výkonu samostatné nebo přenesené působnosti výkonu státní správy s výjimkou: informací, jejichž poskytnutí vylučuje zvláštní zákon utajovaných skutečností informací, které se týkají ochrany osobnosti a soukromí informací, jež by ohrozily obchodní tajemství informací o majetkových poměrech osob, které byly získány na základě zákonů o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení vnitřních pokynů a personálních předpisů OÚ .

Příjem žádostí a další podání:

Podání žádostí, stížností, návrhů,  podnětů  vyřizuje:

kancelář Obecního úřadu Tuřany – ústně, telefonický, písemně, e-mailem

adresa: Tuřany 7, 350 02 Cheb

tel.:  355 335 476

e-mail :  info@obec-turany.cz