Kalkulace ceny vody na rok 2023

Označení (jednací číslo): 81/23

Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2023 byla schválena na zasedání Zastupitelstva obce Tuřany, které se konalo 31.10.2023. Tato kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2023 byla schválena pod usnesením č. 82/2023.

Přílohy