Kalkulace ceny vody na rok 2024

Označení (jednací číslo): 82/23

Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2024 byla schválena na zasedání Zastupitelstva obce Tuřany, které se konalo 31.10.2023. Tato kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2024 byla schválena pod usnesením č. 83/2023.

Vodné ve výši – 112,24 Kč

Stočné ve výši – 57,76 Kč

Přílohy