Obecně závazná vyhláška obce Tuřany, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Označení (jednací číslo): 25/24

Přílohy