Úřední deska

Závěrečný účet za rok 2022 obce Tuřany + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany 2022 + Výkazy + FIN_12_2022

NÁVRH – Závěrečného účtu za rok 2022 obce Tuřany + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany 2022 + Výkazy + FIN_12_2022