STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 07. a 08. června 2024

Označení (jednací číslo): 26/24

Dokument bude svěšen dne Pondělí, 10.6. 2024 v 10:38

Přílohy