Úřední deska

Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany za rok 2023 a účetní závěrka za rok 2023